Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Lập báo cáo trực tuyến
Đơn vị báo cáo:
Kỳ báo cáo:

Không có báo cáo

Thống kê
Lịch công tác
Hôm nay: Thứ hai, ngày 22 / 10 / 2018
7 giờ 00

Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Lê - Hiệu trưởng: Làm việc tại trường.

Đ/c Nguyễn Thị Thủy - Phó hiệu trưởng: Làm việc tại trường.

13 giờ 30

Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Lê - Hiệu trưởng: Làm việc tại trường.

Đ/c Nguyễn Thị Thủy - Phó hiệu trưởng: Làm việc tại trường.

Thông báo

Thông báo tuyển sinh lớp 1 năm học 2017-2018


Vùng Tuyển sinh:

Hồ sơ tuyển sinh:

Hình Thức tuyển sinh:

Thời gian nhận hồ sơ:

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu
Dịch vụ công
Năm thực hiện:
Mã giao dịch:

 

Video clip
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Bài hát yêu thích
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Tài nguyên