Xuất bản thông tin

Chương trình công tác tháng 02-2015

Chương trình công tác tháng 02-2015

Lịch công tác tháng 02-2015


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 TRƯỜNG TH LÊ HÔNG PHONG

Số: 13/TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 

Đông Triều, ngày 07  tháng 02  năm 2015

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02/2015

 

* Trọng tâm tháng 02 năm 2015:

Chủ đề tháng "Mừng Đảng - Mừng Xuân - Mừng đất nước đổi mới"

Ngày

Nội dung

Người thực hiện

01/02 → 14/02/2015

- Hoàn thiện điều tra phổ cập giáo dục đầu năm 2015.

- Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2015-2016.

- Tham gia thi Tiếng hát giáo viên ngày 03/02/2015.

- Tổ chức thi đua dạy và học chào mừng 85 năm ngày thành lập Đảng và mừng Xuân Ất Mùi 2015.

- Kiểm tra toàn diện giáo viên khối 3

- Tham dự ga-la Kĩ năng sống cấp huyện tại Tiểu học Vĩnh Khê.

- Tham dự lớp tập huấn về phương pháp dạy học Mĩ thuật mới của Đan Mạch.

- Tham dự tổng kết đảng bộ tại xã thứ 2 ngày 09/02/2015.

- Tổ chức trao quà tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn dịp tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

- Thực hiện tốt lịch trực tết theo sự phân công của nhà trường.

 

 

 

Bộ phận PCGD

 

Bộ phận chuyên môn

 

CBGV, NV

 

 

 

 

 

Bộ phận chuyên môn

 

Hiệu trưởng

 

Đ/c Ngải, Bình

 

Đảng viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:      

- Các bộ phận thuộc trường (t/h);                             

- LưuVT.                                                                       

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

Trần Văn Toán