Xuất bản thông tin

Lịch công tác tháng 9-2014

Lịch công tác tháng 9-2014


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 TRƯỜNG TH LÊ HÔNG PHONG

Số: 02/TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 

Đông Triều, ngày 07 tháng 9  năm 2014

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2014

 

* Trọng tâm tháng 9 năm 2014: Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường

              - Tổ chức tốt Lễ khai giảng vào sáng 05/9/2014 theo đúng tinh thần chỉ đạo của cấp trên, làm tốt công tác tuyên truyền về ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.

              - Tổ chức kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm học vào ngày mùng 3/9/2014 nghiêm túc, đánh giá thực chất chất lượng học sinh. Tổ chức cho giáo viên chủ nhiệm các lớp bàn giao chất lượng học sinh đầu năm học 2014-2015.

              - Bộ phận chuyên môn kết hợp các đ/c tổ trưởng dự giờ thăm lớp, thống nhất phương pháp, tích cực tổ chức các hình thức dạy học phong phú, vận dụng các kĩ thuật dạy học mới trong giảng dạy.

            - Các tổ khối, các bộ phận và cá nhân làm tốt công tác lập kế hoạch năm học, đăng kí các danh hiệu thi đua đầu năm học.

            - Triển khai hướng dẫn HS tham gia các cuộc thi Violympic, IOE trên mạng.

 

 

Ngày

Nội dung

Người thực hiện

01 → 06/9

 

- Kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm, năm học 2014-2015 nghiêm túc, đánh giá thực chất chất lượng học sinh theo Thông tư 32. Tổ chức cho giáo viên chủ nhiệm các lớp bàn giao chất lượng học sinh đầu năm học 2014-2015.

 

- Tổ chức tốt Lễ khai giảng vào sáng 05/9/2014 theo đúng tinh thần chỉ đạo của cấp trên, làm tốt công tác tuyên truyền về ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường để đông đảo CMHS và nhân dân ủng hộ.

- Bộ phận chuyên môn

 

 

- Ban giám hiệu + các bộ phận liên quan.

 

 

 

 

 

 

 

07 → 14/9

- Tổ chức các lớp học buổi 2 theo biên chế 1,5 giáo viên/lớp, tổ chức lớp bán trú, lớp 2 buổi/ngày theo nhu cầu và sự thỏa thuận của CMHS.

- Tiếp tục rà soát chương trình, chú ý các nội dung giảm tải hoặc lồng ghép.

- Triển khai dạy lồng ghép chương trình ATGT vào các tiết sinh hoạt tập thể theo đúng chủ điểm của tháng là "Tháng ATGT".

 

 

- BGH

 

 

 

- Bộ phận chuyên môn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 → 21/9

- Bộ phận chuyên môn kết hợp các đ/c tổ trưởng dự giờ thăm lớp, thống nhất phương pháp, tích cực tổ chức các hình thức dạy học phong phú, vận dụng các kĩ thuật dạy học mới trong giảng dạy.

- Các tổ khối, các bộ phận và cá nhân làm tốt công tác lập kế hoạch năm học, đăng kí các danh hiệu thi đua đầu năm học.

- Triển khai dạy bù các tiết học Ngoại ngữ đi học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Hướng dẫn cho giáo viên nghiên cứu, đăng kí và lập kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên theo hướng dẫn của ngành.

- Chuyên môn + các tổ trưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bộ phận chuyên môn

 

 

 

 

 

 

 

22 → 30/9

- Bố trí, sắp xếp lịch ôn cho các đội tuyển VCĐ, IOE, giải toán trên Internet, văn toán tuổi thơ, giao lưu tiếng anh, lịch sử.

- Bố trí phân công HLV tập luyện cho đội bóng đá U10, điền kinh…

- Tiếp tục hoàn thiện trang thông tin điện tử của trường, tích cực đưa tin bài, thực hiện các nội dung công khai đầu năm học, hoàn thiện các phần mềm.

- Bộ phận chuyên môn đổi mới cách kiểm tra việc soạn giáo án của giáo viên trên máy tính. Tích cực ứng dụng CNTT trong giảng dạy.

- Triển khai hướng dẫn HS tham gia các cuộc thi Violympic, IOE trên mạng.

- Đoàn - Đội ổn định tổ chức, triển khai tốt các hoạt động ngoài giờ ngay từ đầu năm học, triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỉ niệm 50 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh.

- Công đoàn kết hợp cùng nhà trường làm tốt công tác chuẩn bị các nội dung cho Hội nghị Cán bộ, viên chức, lao động đầu năm học.

- Các lớp tổ chức tốt các cuộc họp CMHS đầu năm học.

BGH+ Bộ phận chuyên môn nhà trường

 

 

 

 

 

Bộ phận CNTT (Đ/c Hảo)

 

 

 

 

Bộ phận chuyên môn

 

 

 

 

 

Đ/c Anh – TPT Đội

 

Nơi nhận:                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

- Các bộ phận thuộc trường (t/h);                                                                                 (Đã ký)

- Lưu: VP.                                                                                          

 

 

                                                                                                                           Trần Văn Toán