Xuất bản thông tin

Liên đội trường Tiểu học Lê Hồng Phong nhận giải Ba cấp Tỉnh cuộc thi "Tìm hiểu 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ" qua con tem bưu chính

Liên đội trường Tiểu học Lê Hồng Phong nhận giải Ba cấp Tỉnh cuộc thi "Tìm hiểu 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ" qua con tem bưu chính

Sáng ngày 25 tháng 04 năm 2014, liên Đội trường Tiểu học Lê Hồng Phong nhận giải Ba cuộc thi tìm hiểu " 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ qua con tem bưu chính" do Hội đồng Đội tỉnh và Bưu điện tỉnh Quảng Ninh trao tặng.


 Liên đội trường Tiểu học Lê Hồng Phong nhận giải Ba cuộc thi tìm hiểu

" 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ qua con tem bưu chính"

do Hội đồng Đội tỉnh và Bưu điện tỉnh Quảng Ninh trao tặng.

Cuộc thi được triển khai sâu rộng, thu hút, tập trung được đông đảo các em sinh tham gia. Liên đội tham gia được gần 400 bài dự thi. Với hình thức thi trả lời câu hỏi thông qua hình ảnh các con tem, các em  học sinh sẽ không chỉ được tìm hiểu về sự phát triển, ý nghĩa của con tem bưu chính, về các tấm gương chiến đấu, anh dũng hy sinh của bộ đội ta trong chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ mà còn được thể hiện những ý tưởng, sự sáng tạo trong việc thiết kế những mẫu tem hướng tới kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

                     Chứng nhận đạt giải Ba cuộc thi "Tìm hiểu 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ"

do Hội Đồng Đội Tỉnh và Bưu điện Tỉnh Quảng Ninh trao tặng

 

               Đây là dịp để các em học sinh tìm hiểu, thể hiện vốn tri thức, hiểu biết của mình về lịch sử quê hương, đất nước, truyền thống xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Qua đó, tuyên truyền, giáo dục cho các em niềm tự hào về truyền thống của dân tộc, quê hương, đất nước.  

                  

CTV: Nguyễn Hương