Xuất bản thông tin

Phân công lịch trực tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014

Phân công lịch trực tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014

Phân công lịch trực tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014

 

LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP NGỌ

NĂM 2014

 

STT

NGÀY TRỰC

NGƯỜI TRỰC

GHI CHÚ

1

Ngày 25/01/2014

(tức 25 tháng Chạp)

Hoàng Thị Huyền Anh

Vũ Thị Hường

 

2

Ngày 26/01/2013

(tức 26 tháng Chạp)

Nguyễn Thị Chính

Lê Thị Thuần

 

3

Ngày 27/01/2014

(tức 27 tháng Chạp)

Nguyễn Thị Hương

Nguyễn Thị Anh Thương

 

4

Ngày 28/01/2014

(tức 28 tháng Chạp)

Nguyễn Thị Thu Thủy

Nguyễn Thị Yên A

 

5

Ngày 29/01/2014

(tức 29 tháng Chạp)

Đặng Thanh Thúy

Nguyễn Thị Xuân

 

6

Ngày 30/01/2014

(tức 30 tháng Chạp)

Trần Văn Toán

Nguyễn Thị Ngần

Nguyễn Thị Ngải

Nguyễn Thị Yên B

 

7

Ngày 31/01/2014

(tức 01 tháng Giêng)

Trần Văn Toán

Nguyễn Thị Phương Hảo

 

8

Ngày 01/02/2014

(tức 02 tháng Giêng)

Trần Văn Toán

Nguyễn Thị Ngải

 

9

Ngày 02/02/2014

(tức 03 tháng Giêng)

Nguyễn Thị Xuân

Nguyễn Thị Ngần

 

10

Ngày 03/02/2014

(tức 04 tháng Giêng)

Nguyễn Thị Thu Thủy

Vũ Thị Hường

 

11

Ngày 04/02/2014

(tức 05 tháng Giêng)

Đinh Thị Hòa

Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

12

Ngày 05/02/2013

(tức 06 tháng Giêng)

Toàn Hội đồng: Khai xuân năm 2014 (từ 9h->11h).

 

13

Ngày 06/02/2014

(tức 07 tháng Giêng)

Phạm Thị Kim Thành

Trần Thị Hằng

 

 

14

Ngày 07/02/2014

(tức 08 tháng Giêng)

Nguyễn Thị Vinh

Nguyễn Thị Hồng Nhung

 

15

Ngày 08/02/2014

(tức 09 tháng Giêng)

Nguyễn Thị Hồng Thủy

Hồ Thị Huệ

 

16

Ngày 09/02/2014

(tức 10 tháng Giêng)

Vũ Thị Hường

Đặng Thanh Thuý

 

* Lưu ý:

- Thời gian: 17h hôm trước đến 17h hôm sau.

- Người trực kiểm tra niêm phong các phòng học, phòng ăn…, tiếp khách và báo cáo cho đ/c Hiệu trưởng khi có hiện tượng bất thường xảy ra.

            - Người trực tuyệt đối không tổ chức vui chơi, ăn uống, rượu chè, cờ bạc…tại nhà trường.

                                             BCĐ TẾT GIÁP NGỌ 2014