Xuất bản thông tin

Thông báo về việc phân công lịch trực bão Sarika (Bão số 7)

Thông báo về việc phân công lịch trực bão Sarika (Bão số 7)


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH LÊ HỒNG PHONG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 153/TB-TrTH

Đông Triều, ngày 18 tháng 10 năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc chủ động các biện pháp đối phó với bão Sarika

         Thực hiện Công văn số: 938/CĐ-PGD&ĐT ngày 17/10/2016 của Phòng GD&ĐT Đông Triều Về việc chủ động các biện pháp đối phó với bão Sarika;

         Để chủ động đối phó với diễn biến của bão Sarika, trường Tiểu học Lê Hồng Phong tập trung vào các nội dung sau:

         1. Hiệu trưởng  nhà trường khẩn trương tập trung triển khai thực hiện ngay các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai và Ủy ban tìm kiếm cứu nạn tại Công điện số 18/CĐ-UBND ngày 17/10/2016 của UBND thị xã Đông Triều và Công văn số 938/PGD&ĐT ngày 17/10/2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều "V/v chủ động các biện pháp đối phó với bão Sarika".

          2. Chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão Sarika, mưa lũ do bão gây nên; tăng cường thông tin, cảnh báo kịp thời cho cán bộ, giáo viên, học sinh để chủ động phòng tránh. Chủ động các phương án ứng phó với bão trái mùa đang có cường độ mạnh (gió cấp 13, giật cấp 16-17). Phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực trường 24/24 giờ trong những ngày có mưa to và bão để nhanh chóng nắm bắt tình hình, chủ động biện pháp phòng, chống; kiểm tra, rà soát lại các vị trí trong trường học có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, chủ động sơ tán người và tài sản, tài liệu, phương tiện thiết bị để sẵn sàng đối phó với những tình huống xấu có thể xảy ra.

           3. Khi có tình huống bất thường hoặc thông tin khẩn cấp liên quan đến thiên tai, Hiệu trưởng báo cáo trực tiếp các đồng chí lãnh đạo theo cấp học để xin ý kiến chỉ đạo.

           4. Để đảm bảo an toàn cho người và tài sản của nhà trường, trường Tiểu học Lê Hồng Phong phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực như sau:

TT

Ngày

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Ngày 18/10/2016

Đ/c Nguyễn Thị Ngải

Đ/c Đặng Thanh Thúy

Chủ tịch CĐ

Giáo viên

01685938666

2

Ngày 19/10/2016

Đ/c Trần Văn Toán

Đ/c Nguyễn Thị Vinh

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Lan

Hiệu trưởng

Thư viện

Kế toán

0976.226.680

3

Ngày 20/10/2016

Đ/c Nguyễn Thị Thương

Đ/c Hoàng Thị Huyền Anh

Đ/c Vũ Thị Hường

Đ/c Lê Thị Thuần

Tổ trưởng tổ 2+3

Giáo viên

Giáo viên

Tổ phó tổ 2+3

01693.682.029

4

Ngày 21/10/2016

Đ/c Nguyễn Thị Yên

Đ/c Nguyễn Thị Hương

Đ/c Phạm Thị Hồng Phương

Tổ trưởng tổ 1

Tổng phụ trách

Tổ phó tổ 4+5

01635.642.288

          Trên đây thông báo của nhà trường Về việc chủ động các biện pháp đối phó với bão Sarika, đề nghị các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

            - Phòng GD&ĐT (b/c);      

            - CB, GV, NV (t/h);

            - Lưu: VT.

(Đã ký)

 

Trần Văn Toán