Xuất bản thông tin

Trường tiểu học Lê Hồng Phong tổ chức “Ngày hội vệ sinh trường học” năm học 2016-2017.

Trường tiểu học Lê Hồng Phong tổ chức “Ngày hội vệ sinh trường học” năm học 2016-2017.

Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo, thực hiện chương trình kế hoạch công tác tháng 11-2016 của Trường Tiểu học Lê Hồng Phong. Sáng ngày 25 tháng 11 năm 2016, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong đã tổ chức "Ngày hội vệ sinh trường học" năm học 2016-2017.


           Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo, thực hiện chương trình kế hoạch công tác tháng 11-2016 của Trường Tiểu học Lê Hồng Phong. Sáng ngày 25 tháng 11 năm 2016, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong đã tổ chức "Ngày hội vệ sinh trường học" năm học 2016-2017.

Phần thi hùng biện

Hình ảnh trong ngày Hội vệ sinh trường học

            Mở đầu chương trình là màn chào hỏi của các đội chơi, tiếp đến là phần thi rửa tay của các em học sinh khối 1,2 và cuối cùng là phần thi hùng biện. Ngày hội diễn ra sôi nổi với các câu hỏi dành cho các bạn khán giả nhằm kiểm tra, củng cố  kiến thức về môi trường cho các em học sinh.

Phần thi rửa tay

Học sinh trong ngày Hội vệ sinh trường học

          Thông qua ngày hội  giúp các em có được những hiểu biết sâu sắc trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân bằng những việc làm cụ thể, thường xuyên và phù hợp với lứa tuổi.

Nguyễn Hương