Xuất bản thông tin

Trường Tiểu học Lê Hồng Phong tổ chức Tuyên truyền Tiết kiệm điện năm 2015

Trường Tiểu học Lê Hồng Phong tổ chức Tuyên truyền Tiết kiệm điện năm 2015

Sáng ngày 23/11/2015, trường Tiểu học Lê Hồng Phong tổ chức tuyên truyền tiết kiệm điện thông qua Hội thi "Tuyên truyền tiết điện tại trường học năm 2015".


      Thực hiện công văn số 776/KH-PGD&ĐT ngày 29/10/2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã và Chi nhánh Điện lực Đông Triều triển khai thực hiện tuyên truyền tiết kiệm điện tại trường học năm 2015 thông qua Hội thi "Tuyên truyền tiết kiệm điện tại trường học năm 2015". Sáng ngày 23/11/2015, Liên đội trường Tiểu học Lê Hồng Phong tổ chức buổi "Tuyên truyền tiết kiệm điện tại trường học năm 2015". Thông qua buổi tuyên truyền tạo môi trường giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong việc tuyên truyền tiết kiệm điện để học sinh hiểu được tầm quan trọng của điện năng, thực trạng và ý nghĩa to lớn trong việc sử dụng tiết kiệm điện hiện nay bằng những việc làm rất nhỏ.

Cô Nguyễn Thị Hương - TPT Đội tuyên truyền các nội dung

Tiết kiệm điện

Phần giao lưu các câu hỏi về tiết kiệm điện dành cho các em học sinh

     Qua buổi tuyên truyền mỗi em học sinh sẽ trở thành những tuyên truyền viên nhỏ tuổi tích cực trong việc vận động gia đình, người thân cùng chung tay tiết kiệm điện và sử dụng điện theo 4 nguyên tắc: Đúng lúc, đúng chỗ, đúng cách và đúng nhu cầu. Qua đó nâng cao trách nhiệm của mình trong việc chung tay tiết kiệm điện năng một cách hiệu quả hơn, đồng thời góp phần xây dựng đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Nguyễn Hương