Xuất bản thông tin

Trường Tiểu học Lê Hồng Phong tổ chức Tuyên truyền tiết kiệm điện tại trường học năm 2016

Trường Tiểu học Lê Hồng Phong tổ chức Tuyên truyền tiết kiệm điện tại trường học năm 2016

Sáng ngày 31 tháng 12 năm 2016, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong đã tổ chức buổi tuyên truyền Tiết kiệm điện năm 2016.


            Thực hiện kế hoạch số 876/KH-PGD&ĐT ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều về triển khai chương trình "Tuyên truyền tiết kiệm điện tại trường học năm 2016"

             Sáng ngày 31/10/2016, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong tổ chức buổi "Tuyên truyền tiết kiệm điện tại trường học năm 2016". Thông qua buổi tuyên truyền tạo môi trường giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong việc tuyên truyền tiết kiệm điện để học sinh hiểu được tầm quan trọng của điện năng, thực trạng và ý nghĩa to lớn trong việc sử dụng tiết kiệm điện hiện nay bằng những việc làm rất nhỏ. 

  

 

 

Một số hình ảnh trong buổi tuyên truyền tiết kiệm điện

          Qua buổi tuyên truyền mỗi em học sinh sẽ trở thành những tuyên truyền viên nhỏ tuổi tích cực trong việc vận động gia đình, người thân cùng chung tay tiết kiệm điện và sử dụng điện theo 4 nguyên tắc: Đúng lúc, đúng chỗ, đúng cách và đúng nhu cầu. Qua đó nâng cao trách nhiệm của mình trong việc chung tay tiết kiệm điện năng một cách hiệu quả hơn, đồng thời góp phần xây dựng đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Nguyễn Hương