Công khai hóa các khooản thu năm học 2019-2020


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TH LÊ HỒNG PHONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Đông Triều, Ngày 22 tháng 9 năm 2019

 

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU PHỤC VỤ CHO HỌC SINH

Năm học 2019 - 2020

 

 

1. Bảo hiểm y tế học sinh: 

       Mức đóng: 4,5%  x 1.490.000đ x 70%  = 46.935 đ/ tháng

      - Đối với học sinh thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình: Mức đóng: 4,5%  x 1.490.000đ x 20%  = 13.410 đ/ tháng

2. Môn tự chọn tin học:    4.500/1tiết/1HS  

3. Học kĩ năng sống: 14.000đ/1tiết/1HS (Tính theo số tiết học thực tế/Học kỳ)

4. Tiếng Anh có yếu tố với người nước ngoài:   28.000đ/1tiết /Hs

5. Nước uống: 11.000đ/1 tháng/1HS   

6. Trông xe đạp : 15.000đ/ 1 tháng/1HS 

7. Vệ sinh chung: 10.000đ/ 1 tháng/1HS 

8. Tiếng Anh lớp 1,2: 4.000đ/1tiết/1HS

9. Chăm sóc bán trú: 168.000đ/1tháng/HS

10. Ăn + chất đốt  bán trú: 15.000đ/HS/bữa

 

                                            HIỆU TRƯỞNG

                                                   (Đã ký)

 

                                          Nguyễn Thị Ngọc Lê


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu