Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Tiểu học Lê Hồng Phong năm học 2019-2020


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TH LÊ HỒNG PHONG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

`

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2019-2020

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Năm vào ngành

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

Số điện thoại

1

Nguyễn Thị Ngọc Lê

1978

1997

Hiệu trưởng

Đại học

0986.977.058

2

Nguyễn Thị Thủy

1977

1998

Phó HT

Đại học

0918.506.277

3

Nguyễn Thị Ngải

1969

2006

Giáo viên

Cao đẳng

0385.938.666

4

Nguyễn Thị Hương

1984

2009

TPT Đội

Cao đẳng

0972.365.767

5

Phạm Thị Hồng Phương

1981

2009

Tổ phó tổ 4+5

Cao đẳng

0986.525.081

6

Phạm Thị Kim Thành

1980

2003

Giáo viên

Cao đẳng

0971.140.180

7

Nguyễn Thị Thu Thủy

1979

2000

TT tổ 4+5

Đại học

0357.578.983

8

Đỗ Thị Hồng Thủy

1977

1999

Giáo viên

Đại học

0984.403.672

9

Trần Thị Hằng

1975

1997

Giáo viên

Đại học

0978.105.176

10

Nguyễn Thị Yên

1980

1998

TT tổ 1

Đại học

0335.642.288

11

Nguyễn Thị Hồng Nhung

1984

2011

Giáo viên

Đại học

0983.560.968

12

Vũ Thị Hường

1977

1998

Giáo viên

Cao đẳng

0349.386.261

13

Nguyễn Thị Nhung

1979

2002

Giáo viên

Cao đẳng

0356.631.266

14

Nguyễn Thị Bích Ngọc

1974

1994

Giáo viên

Cao đẳng

0375.873.896

15

Đặng Thanh Thuý

1977

1996

CTCĐ

Cao đẳng

0902.119.168

16

Vi Thị Thanh

1976

1996

Giáo viên

Cao đẳng

0338.522.111

17

Hoàng Thị Huyền Anh

1983

2012

Giáo viên

Cao đẳng

0936.726.467

18

Nguyễn Thị Anh Thương

1985

2012

TT tổ 2+3

Cao đẳng

0383.046.468

19

Lê Thị Thuần

1988

2012

TP tổ 2+3

Đại học

0987.383.625

20

Cao Thị Như Quỳnh

1985

2012

TP tổ 1

Cao đẳng

0979.399.289

21

Nguyễn Thị Thùy Dương

1988

2012

GIáo viên

Đại học

0339.834.555

22

Nguyễn Văn Hào

1976

1996

Giáo viên

Đại học

0833.816.239

23

Nguyễn Thị Phương Hảo

1983

2009

TT tổ VP

Đại học

0936.421.822

24

Nguyễn Xuân Chiến

1965

1997

Thư viện

Trung cấp

0396.278.343

25

Nguyễn Thị Xuân

1991

2015

Giáo viên

Cao đẳng

0383.137.401

26

Nguyễn Văn Anh

1988

2018

Giáo viên

Đại học

0393.021988

27

Nguyễn Thanh Vân

1991

2018

GIáo viên

Đại học

0936.682.990

28

Bùi Thị Uyên

1988

2012

Giáo viên

Cao đẳng

0978.488.355

 

                                                                                     

                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                    (Đã ký)

                                                                                                               

                                                                                             Nguyễn Thị Ngọc Lê

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu