Get the Flash Player to see this rotator.
Tin tức

Trường Tiểu học Lê Hồng Phong tổ chức ký cam kết thực hiện các nội dung chủ đề công tác năm 2017 

Sáng ngày 20 tháng 02 năm 2017, trường Tiểu học Lê Hồng Phong đã tổ chức cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động ký cam kết thực hiện các nội dung chủ đề công tác năm 2017 về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; xây dựng nông thôn kiểu mâu, đô thị văn minh".

Video clip
Get the Flash Player to see this video list.
Bài hát yêu thích
Get the Flash Player to see this video list.
Tài nguyên