Asset Publisher

Danh sách cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường năm học 2014-2015

Danh sách cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường năm học 2014-2015


PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TH LÊ HỒNG PHONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

`

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2014-2015

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Năm vào ngành

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

Số điện thoại

1

Trần Văn Toán

1972

1994

Hiệu trưởng

Đại học

0976.226.680

2

Nguyễn Thị Ngần

1975

1994

P.Hiệu tưởng

Đại học

01695.389.598

3

Nguyễn Thị Ngải

1969

2006

CTCĐ

Cao đẳng

01685.938.666

4

Nguyễn Tiến Vũ

1984

2009

BT Đoàn

Đại học

 0982.508.261

5

Nguyễn Thị Hương

1984

2009

Giáo viên

Cao đẳng

01213.110.442

6

Nguyễn Thị Phương Hảo

1983

2009

Hành chính

Đại học

0936.421.822

7

Phạm Thị Hồng Phương

1981

2009

Giáo viên

Cao đẳng

0948.113.938

8

Phạm Thị Kim Thành

1980

2003

Giáo viên

Cao đẳng

0979.264.257

9

Nguyễn Thị Thu Thủy

1979

2000

Giáo viên

Đại học

01657.578.983

10

Đỗ Thị Hồng Thủy

1977

1999

Giáo viên

Đại học

0984.403.672

11

Trần Thị Hằng

1975

1997

Giáo viên

Đại học

0986.210.231

12

Nguyễn Thị Yên

1977

1997

TT tổ 4+5

Đại học

0974.917.287

13

Nguyễn Thị Yên

1980

1998

Giáo viên

Đại học

01635.642.288

14

Nguyễn Thị Hồng Nhung

1984

2011

Giáo viên

Đại học

0983.560.968

15

Vũ Ngọc Tạc

1970

1994

Giáo viên

Cao đẳng

01282.044.264

16

Đàm Trọng Bình

1985

2007

Giáo viên

Cao đẳng

01644.345.278

17

Vũ Thị Hường

1977

1998

TT tổ 2+3

Cao đẳng

01649.386.261

18

Nguyễn Thị Nhung

1979

2002

Giáo viên

Cao đẳng

01656.631.266

19

Nguyễn Thị Bích Ngọc

1974

1994

Giáo viên

Cao đẳng

01675.873.896

20

Đặng Thanh Thuý

1977

1996

TT tổ 1

Cao đẳng

0902.119.168

21

Hồ Thị Huệ

1962

1980

Giáo viên

Cao đẳng

0333.670.782

22

Nguyễn Thị Chính

1962

1984

Giáo viên

Cao đẳng

0333.244.882

23

Đinh Thị Hòa

1983

2011

Giáo viên

Cao đẳng

0978.763.118

24

Vi Thị Thanh

1976

1996

Giáo viên

Cao đẳng

01638.522.111

25

Hoàng Thị Huyền Anh

1983

2012

TPT Đội

Cao đẳng

 0936.726.467

26

Nguyễn Thị Anh Thương

1985

2012

Giáo viên

Cao đẳng

 01683.046.468

27

Lê Thị Thuần

1988

2012

Giáo viên

Đại học

 0987.383.625

28

Cao Thị Như Quỳnh

1985

2012

Giáo viên

Cao đẳng

 0979.399.289

29

Nguyễn Thị Vinh

1990

2012

Thư viện

Trung cấp

 01693.021.776

30

Nguyễn Thị Xuân

1987

2008

Kế toán

Đại học

0974.723.222

                                                                                     

                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

                                                                   (Đã ký)

                                                                                                               

 

                                                                                         Trần Văn Toán