Asset Publisher

Lịch công tác tháng 11-2014

Lịch công tác tháng 11-2014


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 TRƯỜNG TH LÊ HÔNG PHONG

 

 
   
 

Số:  /TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hồng Phong, ngày 07 tháng 11  năm 2014

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2014

 

* Trọng tâm tháng 11 năm 2014:

Chủ đề tháng "Tôn sư trọng đạo", "Uống nước nhớ nguồn"

 

Ngày

Nội dung

Người thực hiện

01/11 → 15/11/2014

- Hoàn thiện, bổ sung hồ sơ về phổ cập giáo dục sau khi đoàn kiểm tra góp ý và nộp hồ sơ về PGD ngày 11/11/2004.

- Lên kế hoạch tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2014-2015.

- Lên kế hoạch tổ chức thi "Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi" năm học 2014-2015.

 

Bộ phận chuyên môn

 

 

 

 

 

 

 

BGH

15/11 → 20/11/2014

- Cùng với công đoàn phát động phong trào thi đua dạy tốt - học tốt lập thành tích chào mừng 32 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2014.

- Các tổ lên lịch dạy, dự giờ thao giảng chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2014 và tiến hành dự giờ thao giảng đợt I năm học 2014-2015.

- Tiếp tục khuyến khích học sinh các lớp tham gia giải toán, IOE, giao thông thông minh trên mạng Internet.

- Các cá nhân, các tổ chuyên môn tích cực thực hiện thu thập nội dung bồi dưỡng thường xuyên và thu thập thông tin minh chứng đánh giá nhà trường.

 

 

 

 

Bộ phận chuyên môn

20/1130/11/2014

- Tổ chức thi "Vở sạch, chữ đẹp" ở khối 1 và khối 2; thi Hội đồng tự quản ở khối 3; Thi đọc diễn cảm ở khối 4, khối 5.

- Tăng cường ôn luyện cho đối tượng học sịnh giỏi, học sinh yếu. Tổ chức cho học sinh tham gia thi IOE cấp trường vào ngày 22/11/2014.

- Các tổ chuyên môn và nhà trường sẽ kiểm tra hồ sơ, sổ sách của số tổ viên còn tồn trong tháng 10.

- Tổ chức tuyên truyền ngày "Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

- Thành lập các đội tuyển điền kinh, bóng bàn, đá cầu…và lên kế hoạch tập luyện cùng với đội tuyển bóng đá.

- Tổ chức hội thi "Hát mừng thầy cô" chào mừng ngày nhà giáo Việt nam 20/11/2014 mỗi lớp 02 tiết mục trong đó nhất thiết phải 01 tiết mục hát, 01 tiết mục múa hoặc tấu hài, kịch, nhảy khiêu vũ thể thao…. Nhà trường chỉ đạo liên đội không đánh giá lớp có cùng 01 thể loại và trừ điểm thi đua cuối năm.

Bộ phận chuyên môn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BGH

 

 

 

 

Bộ phận chuyên môn + Liên đội + Đoàn TN

 

 

 

 

 

Liên đội

 

Nơi nhận:      

- Các bộ phận thuộc trường (t/h);                             

- LưuVT.                                                                       

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

Trần Văn Toán