Asset Publisher

Trường Tiểu học Lê Hồng Phong họp khẩn phòng chống cơn bão số 3

Trường Tiểu học Lê Hồng Phong họp khẩn phòng chống cơn bão số 3

Sáng ngày 16/9/2014, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong tổ chức họp để phòng chống cơn bão số 3


Trường Tiểu học Lê Hồng Phong họp phòng chống lụt bão

Cơn bão số 3 – năm 2014.

             Thực hiện công văn số 2336/SGD&ĐT-VP  V/v khẩn trương phòng chống cơn bão số 3 của SGD&ĐT tỉnh Quảng Ninh và Công điện số: 02/CĐ-GD&ĐT hồi 06giờ 30 ngày 16/9/2014 của Trưởng phòng GD&ĐT huyện Đông Triều về việc chủ động các biện pháp đối phó với cơn bão số 3.

            Sáng ngày 16/9/2014, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo ngành, đồng chí Lưu Xuân Giới – Nhà giáo Ưu tú- Trưởng phòng GD&ĐT huyện Đông Triều cùng các đồng chí Cán bộ chuyên viên Phòng GD đã về trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo CBGV- NV trong Hội đồng nhà trường về việc thực hiện nghiêm túc mọi biện pháp phòng chống bão để giảm thiểu thấp nhất những thiệt hại do bão số 3 gây ra.

            Để chủ động đối phóvới cơn bão, đồng chí Trần Văn Toán – Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường yêu cầu: tập thể giáo viên nhân viên trong Hội đồng nhà trường họp khẩn để đưa ra phương hướng tập trung chủ động ứng phó với cơn bão số 3; kiểm tra, rà soát lại hệ thống cơ sở vật chất có trong lớp học, trong trường học của mình cũng như nhắc nhở học sinh cùng phụ huynh theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ, tăng cường thông tin để biết chủ động phòng chống bão, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống bão nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại cho gia đình và nhà trường.  

            Đây được coi là cơn bão mạnh, có tốc độ di chuyển rất nhanh, còn diễn biến phức tạp, nhiều khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Quảng Ninh. Vì vậy dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo PGD&ĐT huyện Đông Triều – trường Tiểu học Lê Hồng Phong đã cho học sinh toàn trường nghỉ học, chờ khi bão qua các em mới tiếp tục tới lớp. Nhà trường sẽ có kế hoạch chỉ đạo lịch học bù tới CBGV và học sinh sau.

Thu Thủy