Asset Publisher

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ BAN CHI ỦY, ĐẢNG VIÊN THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 (KHÓA XI)

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ BAN CHI ỦY, ĐẢNG VIÊN THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 (KHÓA XI)


 HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ BAN CHI ỦY, ĐẢNG VIÊN THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 (KHÓA XI) 

Chiều ngày 03 tháng 01 năm 2013, chi bộ trường Tiểu học Lê Hồng Phong đã tổ chức “Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban chi ủy, đảng viên thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)”

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Kiều – Phó bí thư đảng bộ - Chủ tịch UBND xã Hồng Phong.

            Đây là Hội nghị quan trọng nhằm kiểm điểm, đánh giá tập thể ban chi ủy cùng toàn thể các đồng chí đảng viên trong chi bộ nhà trường.

Đồng chí Trần Văn Toán - Bí thư chi bộ -

Hiệu trưởng nhà trường đọc bản kiểm điểm của Ban chi ủy

            Hội nghị đã chỉ ra những mặt mạnh, mặt yếu của từng đảng viên trong chi bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, qua đó phát huy những mặt đã đạt được và khắc phục những hạn chế còn tồn tại để đưa chi bộ nhà trường ngày càng vững mạnh hơn.

Quang cảnh Hội nghị

 

CTV: Nguyễn Thị Phương Hảo