Asset Publisher

Trường Tiểu học Lê Hồng Phong tổ chức họp phụ huynh đầu năm học 2015-2016

Trường Tiểu học Lê Hồng Phong tổ chức họp phụ huynh đầu năm học 2015-2016

Ngày 19 tháng 9 năm 2015, trường Tiểu học Lê Hồng Phong đã tiến hành tổ chức cuộc họp phụ huynh các lớp đầu năm học 2015-2016


Trường Tiểu học Lê Hồng Phong tổ chức họp phụ huynh phiên thứ Nhất

 Năm học 2015 -2016

             Họp phu huynh là công việc thường niên diễn ra của các nhà trường. Cứ đầu mỗi kỳ học BGH nhà trường lại chỉ đạo các lớp tổ chức Họp Cha mẹ học sinh.

Được sự nhất trí của BGH nhà trường và tập thể các thầy cô giáo chủ nhiệm, chiều ngày 18/9 và 19/9/2015, trường Tiểu học Lê Hồng Phong tiến hành tổ chức cho các lớp họp phụ huynh đầu năm phiên họp lần thứ Nhất.

            Trong phiên họp đầu năm này, các bậc phụ huynh được nghe GVCN các lớp báo cáo tình hình chung của nhà trường cũng như phương hướng, nhiệm vụ năm học của PGD, của trường, của lớp năm học 2015-2016.

            Trong buổi họp CMHS được GVCN thông qua về nền nếp của lớp, của trường và tình hình học tập của con em mình trong 4 tuần thực học. Ngoài ra GVCN cũng đưa ra chỉ tiêu phấn đấu của lớp mình trong năm học giúp cho phụ huynh học sinh nắm được để có sự phối hợp với giáo viên thực hiện được mục tiêu đề ra.

             Thông qua phiên họp phụ huynh này giúp cho các bậc cha mẹ học sinh cùng chia sẻ về những thuận lợi cũng như khó khăn mà thày và trò nhà trường đang gặp để cùng nhau trao đổi, chung sức xây dựng một trường học thân thiện, lành mạnh.

                                                            Thu Thủy