Asset Publisher

Trường Tiểu học Lê Hồng Phong tổ chức kiểm tra trình độ tin học cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường

Trường Tiểu học Lê Hồng Phong tổ chức kiểm tra trình độ tin học cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường

Chiều ngày 08 tháng 3 năm 2014, trường Tiểu học Lê Hồng Phong đã tổ chức kiểm tra trình độ Tin học cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

 TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG TỔ CHỨC KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ, NĂNG LỰC TIN HỌC CHO TOÀN THỂ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRONG HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG 

Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT huyện Đông Triều về nhiệm vụ CNTT năm học 2013-2014, thực hiện chương trình công tác tháng 3-2014 của trường Tiểu học Lê Hồng Phong.

Chiều ngày 08 tháng 3 năm 2014, trường Tiểu học Lê Hồng Phong đã tổ chức kiểm tra trình độ, năng lực Tin học cho 32 đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường với 3 nội dung chính mà phòng GD đã chỉ đạo là: Soạn thảo văn bản, soạn bài giảng trình chiếu, truy cập mạng Internet. Với 3 nội dung kiểm tra này sẽ đánh giá được năng lực, trình độ tin học của cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

Buổi kiểm tra diễn ra hết sức nghiêm túc, mỗi giáo viên sẽ phải tự mình hoàn thành 3 câu hỏi nằm trong 3 nội dung nêu trên. Đây cũng là dịp để phân loại trình độ tin học cho cán bộ giáo viên trong nhà trường.

Bài dự thi sẽ được hội đồng chấm và công bố kết quả trước hội đồng nhà trường. Từ đó, giáo viên biết được những mặt mạnh và mặt còn yếu của mình để tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ tin học cho mình để vận dụng vào bài giảng của mình một cách có hiệu quả nhất.  

CTV: Phương Hảo