Asset Publisher

Trường Tiểu học Lê Hồng Phong tổ chức tập huấn phần mềm “AP -Elearning” và sử dụng phần mềm “Quản lý bài giảng điện tử” cho cán bộ, giáo viên.

Trường Tiểu học Lê Hồng Phong tổ chức tập huấn phần mềm “AP -Elearning” và sử dụng phần mềm “Quản lý bài giảng điện tử” cho cán bộ, giáo viên.

Chiều ngày 20 tháng 5 năm 2015, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong tổ chức tập huấn phần mềm "AP -Elearning" và sử dụng phần mềm "Quản lý bài giảng điện tử" cho cán bộ, giáo viên.


Trường Tiểu học Lê Hồng Phong tổ chức tập huấn phần mềm

"AP -Elearning" và sử dụng phần mềm "Quản lý bài giảng điện tử"

 cho cán bộ, giáo viên.

         Thực hiện công văn số 233/PGD&ĐT- CNTT ngày 17/4/2015 của PGD&ĐT thị xã Đông Triều về việc tham gia tập huấn sử dụng phần mềm tạo bài giảng điện tử AP ELEARNING. Đây là một phần mềm dạy học hoàn toàn mới được PGD&ĐT triển khai và thực hiện trong thời gian tới.  

Đ/c Nguyễn Thị Thu Thủy - TT tổ 4-5 truyền đạt bài giảng tới CBGV nhà trường

          Chiều ngày 20 tháng 05 năm 2015, trường Tiểu học Lê Hồng Phong đã tổ chức tập huấn cho toàn thể CBGV trong nhà trường phần mềm này.  Muốn sử dụng thành công phương pháp dạy học AP-Elearning đòi hỏi người dạy phải biết kết hợp cả hai phương pháp: dạy học E-Learning và dạy học truyền thống để đem lại hiệu quả cao nhất cho người học. Ngoài ra phần mềm AP E-Learning có thể tạo bài giảng để học sinh tự học, có thể ghi lại lời giảng, hình ảnh GV giảng bài, chèn các câu hỏi tương tác, hình ảnh mô phỏng, hình ảnh, âm thanh, video…

Quang cảnh buổi tập huấn

          Ngoài ra bộ phận chuyên môn nhà trường cũng hướng dẫn cho GV về cách tạo trang thư viện điện tử của các nhân. Sau đó mỗi GV sẽ tạo các bài giảng theo nội dung đã được tập huấn rồi đưa lên trang thư viện điện tử của nhà trường.

          Hy vọng rằng sau buổi tập huấn này mỗi GV sẽ nâng cao hơn nữa về việc ứng dụng CNTT  trong dạy học cũng như biết khai thác được những lợi thế mà CNTT mang lại để góp phần vào giảng dạy đạt hiệu quả.

Thu Thủy