Asset Publisher

Trường Tiểu học Lê Hồng Phong tổ chức tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS năm học 2016-2017

Trường Tiểu học Lê Hồng Phong tổ chức tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS năm học 2016-2017

Sáng ngày 05 tháng 12 năm 2016, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong đã tổ chức tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS năm học 2016-2017.


              Thực hiện công văn số 173 của BCĐ ngày 11 tháng 11 năm 2016 của UBND Thị xã Đông Triều về việc tổ chức tháng hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2016.

           Sáng ngày 05 tháng 12 năm 2016, trường Tiểu học Lê Hồng Phong tổ chức buổi tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS nhằm mục đích hỗ trợ người nhiễm HIV nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của học sinh; truyền thông vận động đưa trẻ nhiễm HIV đến trường học hòa nhập với trẻ không nhiễm HIV và chống kỳ thị, phân biệt đối xử với trẻ nhiễm HIV.

            Tại buổi tuyên truyền toàn thể CBGV, NV và học sinh toàn trường được nghe nội dung, các mục tiêu, nguyên nhân, cách phòng tránh để giảm thiểu dịch HIV/AIDS cũng như tiến tới có thể kết thúc dịch HIV/AIDS vào năm 2030.

            Qua buổi tuyên truyền, hy vọng rằng toàn thể CBGV, NV và học sinh nhà trường có nhận thức về cách phòng, chống căn bệnh thế kỉ này.

Nguyễn Hương