Thông tin thành viên
Họ và tên: Nguyễn Thị Yên
Email: th.lhp.nthiyen@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nữ
Địa chỉ:
Website:
Đơn vị: Trường TH Lê Hồng Phong
Chức vụ: Tổ trưởng tổ 1
Chuyên môn: Nguyễn Thị Yên Cao Thị Như Quỳnh Vi Thị Thanh Phạm Thị Kim Thành Nguyễn Thị Chính Nguyễn Thùy Dương
Thống kê:  Tổng số bài: 135       Đã duyệt: 126       Tổng điểm: 383

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt