Trường Tiểu học Lê Hồng Phong tổ chức "Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn" năm 2018

Sáng ngày 17 tháng 9 năm 2018, trường Tiểu học Lê Hồng Phong tổ chức "Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn" năm 2018.


          Thực hiện công văn số 906/PGD&ĐT ngày 06 tháng 9 năm 2018 về việc tiếp tục thực hiện chủ đề năm 2018 "Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên; đẩy mạnh phát triển đô thị và xây dựng nông thôn kiểu mẫu". Sáng ngày 17/9/2018 trường Tiểu học Lê Hồng Phong tổ chức "Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn" năm 2018.

Một số hoạt động "Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn" năm 2018

           Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn là cơ hội để nhìn nhận, xác định xác vấn đề trọng tâm trong việc bảo vệ môi trường, đồng thời thống nhất hành động, chủ động khắc phục những khó khăn về vấn đề ô nhiễm môi trường tại khu dân cư và trường học. Trọng tâm của bài tuyên truyền, cô Nguyễn Thị Hương - Tổng phụ trách Đội đã nêu ra những nguyên nhân và những biện pháp nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại trường học.

 

 

 

Một số hoạt động "Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn" năm 2018

             Qua buổi tuyên truyền giúp cho cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh nhà trường có nhận thức sâu sắc hơn về việc giữ gìn và bảo vệ môi trường, đồng thời kêu gọi sự quan tâm của các ban, ngành, chính quyền địa phương, sự phối hợp hỗ trợ của các tổ chức, đoàn thể trong và ngoài nhà trường, phụ huynh học sinh để tăng cường bổ sung, cải tạo cơ sở vật chất nhằm tạo ra môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, thân thiện, góp phần giáo dục nếp sống văn minh trong nhà trường.

Nguyễn Hương

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất