Quyết định công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách và tình hình thực hiện thu chi quỹ ngoài NS Quý I năm 2022


Quyết định công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách và tình hình thực hiện thu chi quỹ ngoài NS Quý I năm 2022


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: