Quyết định về việc công khai dự toán thu chi ngân sách Quý III năm 2021 và tình hình thực hiện thu chi các quỹ ngoài NS Quý III năm 2021


Quyết định về việc công khai dự toán thu chi ngân sách Quý III năm 2021 và tình hình thực hiện thu chi các quỹ ngoài NS Quý III năm 2021


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: