Thông tin thành viên
Họ và tên: Nguyễn Văn Hào
Email: th.lhp.nvhao@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nam
Địa chỉ: Trường Tiểu học Lê Hồng Phong thị xã Đông Triều tỉnh Quản Ninh
Website:
Đơn vị: Trường TH Lê Hồng Phong
Chức vụ: Giáo viên
Chuyên môn: Văn hóa
Thống kê:  Tổng số bài: 46       Đã duyệt: 43       Tổng điểm: 5

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt
Thống kê